Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Aanvraag tot opslaan of verkrijgen materiaal

Laatste wijziging: 28 februari 2022

Elke onderzoeker die toegang wenst tot de faciliteiten of het lichaamsmateriaal opgeslagen in UBiLim dient hieromtrent een aanvraag voor in te dienen.

 

Als je lichaamsmateriaal gaat verzamelen en deze dient te laten registreren of op te slaan in UBiLim dien je hiervoor een studie aanvraag in te dienen. De belangrijkste documenten die je bij deze aanvraag mee moet indienen zijn het informed consent en het studieprotocol. Van zodra er iets gewijzigd moet worden aan deze studie aanvraag of één van de mee ingediende documenten, moet je hiervoor een amendementsaanvraag indienen.

 

Voor de vrijgave van het lichaamsmateriaal door UBiLim moet een projectaanvraag ingediend worden. Afhankelijk of het om primair (het gebruik waarvoor de donor/patiënt goedkeuring heeft gegeven in het informed consent) of secundair (al het andere gebruik waar de donor/patiënt geen goedkeuring voor gegeven heeft via het informed consent) gebruik van het lichaamsmateriaal betreft, moet ook een studieprotocol mee ingediend worden.

 

Voor het verkrijgen van de aanvraagformulieren of verdere toelichting welke documenten nog vereist zijn om mee in te dienen, neem je direct contact op met de biobank.

 

Indien onderzoekers zelf de preanalytische verzameling en verwerking van het lichaamsmateriaal wensen uit te voeren, dienen zij voor de aanvang van hun studie een opleiding te volgen bij UBiLim. Hierbij zal er gebruik gemaakt worden van de door UBiLim gevalideerde analysevoorschriften. Dit wordt gedaan om de uniformiteit tussen de stalen opgeslagen in UBiLim te bewaren en eenzelfde kwaliteit te garanderen.

 

Indien het lichaamsmateriaal dient opgeslagen te worden in UBiLim en vrijgegeven kan worden voor secundair gebruik, zal UBiLim dit lichaamsmateriaal enkel opnemen als  het lichaamsmateriaal vergezeld is van een minimale dataset  Verdere toelichting kan verkrijgen worden door contact op te nemen met de biobank.

 

Gedurende de aanleg van een collectie bezit de voogd van de collectie de exclusiviteit over het verzamelde materiaal en beslist de voogd voor welke projecten het lichaamsmateriaal beschikbaar gesteld mag worden. Bij aanmelding van de studie kan voor een exclusiviteitsperiode van max. 5 jaar na laatste inclusie gekozen worden. In onderling overleg tussen onderzoekspartner en UBiLim kan dit verlengd worden. Indien de (verlenging van) exclusiviteisperiode niet gewenst is, wordt na het verlopen van deze exclusiviteitsperiode tijdens de inclusie de collectie overgedragen aan UBiLim, die deze beschikbaar stelt voor andere onderzoeksgroepen.

 

Voor meer informatie kun je altijd direct contact met ons opnemen.