Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

BCNMR studie

Laatste wijziging: 14 januari 2022

Metabole veranderingen als diagnostische indicator voor kanker

 

Hoofdonderzoeker: prof. dr. Peter Adriaensens

 

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen en één van de belangrijkste doodsoorzaken. Het is reeds aangetoond dat de mortaliteit drastisch verminderd kan worden door gebruik te maken van mammografie screening. Deze vorm van screening laat toe borstkanker in een vroege fase te diagnosticeren, maar er zijn ook een aantal limitaties. Mammografie screening is enkel geschikt voor oudere vrouwen (> 50 jaar), het is niet bruikbaar bij bepaalde borstvormen en het is niet altijd afdoend. De gevoeligheid van mammografie in vrouwen jonger dan 50 jaar is slechts 62 tot 76%, terwijl 25% van alle borsttumoren zich reeds ontwikkelen voor deze leeftijd. Om de overlevingskansen van deze patiënten populatie te verhogen is er dringend nood aan nieuwe, kosten efficiënte mehode die het mogelijk maken borstkanker in een vroege fase op te sporen.

 

Verschillende studies hebben reeds het potentieel van 1H-nucleaire magnetische resonantie (NMR) spectroscopie om kanker op te sporen aangetoond. Deze techniek laat toe dat complexe mixen van metabolieten, zoals teruggevonden in plasma of serum, geïdentificeerd en gekwantificeerd kunnen worden binnen enkele minuten. Deze studie richt zich erop metabole veranderingen in het plasma van patiënten met borstkanker te detecteren door gebruik te maken van 1H-NMR spectroscopie en om deze biomarkers te gaan gebruiken in de diagnose van deze ziekte. Vroege detectie van borstkanker draag bij aan een verhoogde levensverwachting en verminderd de verwoestende gevolgen voor de patiënt.

 

Publicaties:

  • Louis E, Adriaensens P, Guedens W,  Bigirumurame T, Baeten K, Vanhove K, Vandeurzen K, Darquennes K, Vansteenkiste J, Dooms C, Shkedy Z, Mesotten L, Thomeer M. Detection of Lung Cancer through Metabolic Changes Measured in Blood Plasma. J Thorac Oncol. 2016;11(4):516-23.

 

  • Louis E, Adriaensens P, Guedens W, Vanhove K, Vandeurzen K, Darquennes K, Vansteenkiste J, Dooms C, de Jonge E, Thomeer M, Mesotten L. Metabolic phenotyping of human blood plasma: a powerful tool to discriminate between cancer types? AnnOncol. 2016;27(1):178–84.
     
  • Louis E, Cantrelle FX, Mesotten L, Reekmans G, Bervoets L, Vanhove K, Thomeer M, Lippens G, Adriaensens P. Metabolic phenotyping of human plasma by 1 H-NMR at high and medium magnetic field strengths: a case study for lung cancer. Magn Reson Chem. 2017;55(8):706-713.
     
  • Louis R, Louis E, Stinkens K, Mesotten L, de Jonge E, Thomeer M, Caenepeel P, Adriaensens P. Metabolic Phenotyping of Blood Plasma by Proton Nuclear Magnetic Resonance to Discriminate between Colorectal Cancer, Breast Cancer and Lung Cancer. Metabolomics: Open Access. 2017;6(3):1-5.