Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

CAP studie

Laatste wijziging: 14 januari 2022

Capillaroscopische veranderingen in de zwangerschap: een multicenter, prospectieve studie

 

Hoofdonderzoeker: prof. dr. Wilfred Gyselaers, Verantwoordelijk onderzoeker: dr. Kristof Thevissen

 

Achtergrond: In het Limburgs pre-eclampsie onderzoek worden zwangeren gemonitord inzake de macrovasculatuur (grote bloedvaten en hart) en de vochthuishouding, via indirecte metingen van o.a.. bloeddruk, ECG, bio-impedantie. Een hiaat in de evaluatie van de zwangeren is de microcirculatie (kleinste bloedvaten in het lichaam). Microcirculatie kan op verschillende manieren worden onderzocht, waar de capillairen (haarvaten) thv de nagelriemen het meest gemakkelijk toegankelijk zijn. Dit kan worden gedaan door gebruik te maken van een capillaroscopie. Dit is een pijnloos en gemakkelijk uit te voeren onderzoek. Er wordt een druppel olie aangebracht thv de nagelriemen van de vingers. Nadien worden met een capillaroscoop (elektronische lens met 200x vergroting), gekoppeld aan een computer, de capillairen in beeld gebracht. Hierop kunnen dan middels software metingen worden verrichten naar o.a. aantal, diameter en morfologie. Deze techniek wordt veel gebruikt binnen de reumatologie en is ook eerder beschreven in gynaecologische literatuur echter de techniek uit beschikbare literatuur is verouderd inzake techniek tov de huidige techniek, die in huidige studie gebruikt zal worden. Dit vooral op vlak van geïntegreerde beeldvorming en maken van screenshots op één en het zelfde moment (uit microscopische opnames met videorecorder eerder).

 

Methodologie: De studie zal verlopen in twee centra in België, enerzijds AZ Alma Eeklo & Sijsele en anderzijds ZOL Genk. In deze studie willen de onderzoekers nagaan of er met een relatief eenvoudige techniek (capillaroscopie, zie hoger), een inschatting kan gemaakt worden van de veranderingen van de capillairen, die optreden in de zwangerschap. Bij mensen met essentiële hypertensie (hoge bloeddruk) is reeds bekend dat er een verminderd aantal capillairen bestaat tov mensen met een normale bloeddruk. Eenzelfde observatie is gedaan bij klein aantal zwangeren met pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging). Dit willen de onderzoekers in een grotere groep zwangeren bevestigen. Hiervoor zullen zowel gezonde zwangeren als hoog-risico zwangeren en zwangeren met (pre-)eclampsie onderzocht worden. De normaal verlopende zwangerschappen zullen dienen als referentiepopulatie waartegen de andere groepen zullen worden afgezet. De data van capillaroscopie zullen worden gekoppeld als serologisch onderzoek naar auto-immuniteit.

 

Inclusiecriteria: minstens 10 weken zwanger zijn. Zowel éénlingzwangerschappen als meerlingzwangerschappen zijn toegestaan. Er is geen beperking op maternale / foetale pathologie in kader van deze studie.

Exclusiecriteria: <10 weken zwanger zijn.