Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Happiest studie

Laatste wijziging: 14 januari 2022

De Hasseltse appendicitis immunologie- en omgevingsstudie

 

Hoofdonderzoeker: prof. dr. Inge Gyssens, Verantwoordelijk onderzoeker: Toon Peeters

 

Acute appendicitis is een van de meest voorkomende abdominale aandoeningen in de Westerse wereld. Deze infectie van de blinde darm kan zich op elke leeftijd manifesteren, maar de hoogste incidentie wordt teruggevonden in het tweede en derde levensdecade met een algemeen risico van bijna 10%. Ondanks de hoge frequentie van appendicitis, is de sterfteratio laag. Het percentage van morbiditeit blijft echter onaanvaardbaar hoog.

 

In deze studie worden de aangeboren immuun reacties van patiënten met acute appendicitis vergeleken met deze van gezonde controle personen om zo te bepalen wat de rol is van het aangeboren immuunsysteem is in de oorzaak en verloop van appendicitis. Er wordt in deze studie ook rekening gehouden met omgevingsfactoren, lifestyle en specifieke micro-organismen.

Een prospectieve cohort studie zal opgezet worden. Dit cohort zal bestaan uit 300 patiënten met acute appendicitis en 300 gezonde controle van eenzelfde leeftijdsgroep. Aan beide groepen zal gevraagd worden om bloedstalen te geven voor DNA isolatie, serum stalen voor serologie en feces stalen voor microbioom analyse. Weefsel stalen van de appendix zal verzameld worden bij patiënten voor immunologisch en microbiologisch onderzoek. Bloedstalen zullen ook verzameld worden van een subpopulatie van patiënten en controle personen (≥ 18 jaar) en zullen gebruikt worden voor ex vivo immunologisch onderzoek.