Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

HFIRB studie

Laatste wijziging: 14 januari 2022

Glucosetolerantie en verklarende factoren voor insulineresistentie bij patiënten met hartfalen

 

Hoofdonderzoeker: prof. dr. Paul Dendale, Verantwoordelijk onderzoeker: dr. An Stevens

 

Tijdens de laatste 50 jaar wordt de westerse wereld geconfronteerd met een progressieve toename van de prevalentie van het metabool syndroom, dat onder andere gekenmerkt wordt door insulineresistentie en diabetes. In het zog van de verouderende wereldbevolking steekt evenwel een andere probleem de kop op dat gerelateerd is aan het metabool syndroom. Op dit moment is de prevalentie van chronisch hartfalen, dat sterk gelinkt is aan insulineresistentie, al ~30% in de groep senioren van 65 jaar en ouder. Het voorkomen van insulineresistentie in de populatie van patiënten met hartfalen wordt geschat op meer dan 30%, exclusief de patiënten met diabetes. Deze comorbiditeit heeft een nadelige invloed op de NYHA functionele klasse en op de levensverwachting.

 

De voorgestelde studie wil een referentiekader creëren, een standaard stellen waarmee de effecten van interventiestudies kunnen afgemeten worden. Want, bij patiënten met hartfalen werden tot op heden geen uitgebreide analyses beschreven van orale glucose tolerantietesten (inclusief area under the curve voor glucose en insuline), gelinkt aan de lichaamssamenstelling (met DEXA meting), spierkracht en parameters uit de echocardiografie. De huidige studie wil ook deze factoren vergelijken met betrekking tot de afzonderlijke pathologieën van systolisch en diastolisch hartfalen.

 

Publicaties:

  • Stevens AL, Hansen D, Herbots L, Wens I, Creemers A, Dendale P, Eijnde BO. Exercise training improves insulin release during glucose tolerance testing in stable chronic heart failure patients. J Cardiopulm Rehabil Prev. 2015;35(1):37-46.

 

Stevens ALM,  Hansen D, Vandoren D, Westerlaken R, Creemers A, Eijnde BO, Dendale P. Mandatory oral glucose tolerance tests identify more diabetics in stable patients with chronic heart failure: a prospective observational study. Diabetol Metab Syndr. 2014; 6: 44.