Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

HITDCM studie

Laatste wijziging: 14 januari 2022

Het effect van intervaltrainingen op de hartfunctie en regeling van de bloedsuikerspiegel bij Diabetescardiomyopathie

 

Hoofdonderzoeker: prof. dr. Dominique Hansen, Verantwoordelijk onderzoeker: Lisa Van Reyckeghem

 

Lichaamsbeweging wordt aanzien als een belangrijke hoeksteen in de diabeteszorg. De positieve effecten hiervan op de regeling van de bloedsuikerspiegel, lichaamssamenstelling, risico op cardiovasculaire problemen,… worden ondersteund in verschillende internationale richtlijnen. Een van de belangrijke complicaties van type 2 diabetes mellitus zijn cardiovasculaire aandoeningen. Een daarvan wordt diabetescardiomyopathie genoemd waarbij er structurele en functionele veranderingen optreden in het hart. Deze leiden tot een verminderde hartfunctie. Onderzoek heeft reeds positieve effecten aangetoond van bewegingsinterventies op de hartfunctie van type 2 diabetes patiënten. Echter hebben deze de hartfunctie bestudeerd in rust. Het is dus onduidelijk hoe het hart functioneert tijdens een inspanning alsook wat het effect is van een bewegingsinterventie op de hartfunctie tijdens inspanning.

 

In deze studie worden 50 type 2 diabetes patiënten willekeurig onderverdeeld in 3 groepen: 1 controle groep (geen bewegingsinterventie),  1 groep waarbij een bewegingsprogramma van matige intensiteit (tot 65% van de VO2max) wordt gebruikt en 1 groep waarbij een bewegingsprogramma van hoge intensiteit (tot 85% van de VO2max) wordt gebruikt. De bewegingsinterventie duurt 6 maanden en daarna is een opvolgperiode van opnieuw 6 maanden voorzien. Bij de start van de interventie wordt de hartfunctie van alle patiënten geëvalueerd aan de hand van een echocardiografie, dit zowel in rust als tijdens inspanning. Verder zullen ook de volgende metingen uitgevoerd worden: bloedafname, maximale fiets inspanningstest, scan van de lichaamssamenstelling (DEXA scan). Al deze metingen worden op verschillende tijdstippen opnieuw uitgevoerd om het effect van de verschillende bewegingsinterventies te evalueren. De bedoeling van deze studie is volgende elementen te bestuderen:

  • Hoe functioneert het hart van type 2 diabetes patiënten (vergeleken met gezonde personen)?
  • Wat is het effect van de verschillende bewegingsinterventies op de hart functie van type 2 diabetes patiënten?
  • Wat zijn de onderliggende mechanismen hierin (in het kader van diabetescardiomyopathie)?