Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

KLIMOP studie

Laatste wijziging: 14 januari 2022

Ouderen en kanker

 

Hoofdonderzoeker: prof. dr. Frank Buntinx, Verantwoordelijk onderzoeker: Laura Deckx

 

Kanker is hoofdzakelijk een ziekte van oudere patiënten. Bij oudere patiënten met kanker zouden extra eindpunten zoals de overlevingskwaliteit, het dagelijks functioneren en cognitie even relevant moeten zijn als de totale of ziektevrije overleving. Echter, deze factoren zijn weinig bestudeerd in klinische studies. Daarom zal dit onderzoek zich richten op de gevolgen van kanker, veroudering en hun interactie op het welzijn van oudere patiënten met kanker.

 

Deze studie is een observationele cohort studie. Hiervoor willen wij 720 kankerpatiënten boven 70 jaar met een nieuwe diagnose van borst-, prostaat-, long- of maagdarmkanker werven en twee controlegroepen: een controlegroep van 720 patiënten ouder dan 70 jaar zonder een eerdere diagnose van kanker en een controlegroep van 720 kanker patiënten tussen 50-69 jaar met nieuw gediagnosticeerde borst-, prostaat-, long- of maagdarmkanker. Het verzamelen van gegevens vindt plaats bij de inclusie, na zes maanden, na één jaar en elk daaropvolgend jaar tot het overlijden van de patiënt of het einde van de studie. De gegevens worden verzameld door middel van persoonlijke interviews (bestaande uit socio-demografische informatie, algemene informatie over gezondheid, een uitgebreide geriatrische evaluatie, kwaliteit van leven, de gezondheidsplaats van de controle en eenzaamheid schaal), een handgreep test, evaluatie van de medische dossiers, twee speekselmonsters en een bloedmonster van kankerpatiënten (bij aanvang). Als annex tot de studie zullen de zorgverleners van de deelnemers ook worden geïncludeerd in de studie. De gegevens van de zorgverleners zal bestaan uit een zelf in te vullen vragenlijst en onderzoek naar depressie, het er mee omgaan en de last die erbij komt kijken.

 

Deze uitgebreide verzameling van gegevens zal inzicht geven over hoe het welzijn van oudere patiënten met kanker wordt getroffen door kanker (diagnose en behandeling), veroudering en hun interactie. De resultaten kunnen nieuwe inzichten verschaften die kunnen bijdragen aan de verbetering van de zorg voor oudere patiënten met kanker.