Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

OB-NMR studie

Laatste wijziging: 14 januari 2022

Bepaling van het metabool profiel van obese vs normaalgewicht kinderen door middel van 1H-NMR spectroscopie van bloedplasma en urine

 

Hoofdonderzoeker: prof. dr. Peter Adriaensens

 

De laatste decennia is de prevalentie van overgewicht en obesitas bij kinderen en adolescenten sterk toegenomen. Obesitas op jonge leeftijd verhoogt het risico op het ontwikkelen van insulineresistentie (metabool syndroom), type 2 diabetes, leversteatose en/of premature hartfalen. Daarnaast hebben obese kinderen een verhoogd risico om ook als volwassene zwaarlijvig te zijn. Vroegtijdige detectie, preventie en interventie van overgewicht en bijkomstige gezondheidsproblemen, is dan ook zeer belangrijk.

 

Het doel van deze cross-sectionele studie is het bepalen en vergelijken van het metabool profiel van 75 obese kinderen t.o.v. 75 normaalgewicht kinderen tussen 8 en 18 jaar, aan de hand van 1H-NMR spectroscopie van bloedplasma en urine. Kinderen die in aanmerking komen voor deelname aan de studie mogen geen medicatie nemen en 2 weken voor het onderzoek niet ernstig ziek zijn geweest. Zij zullen worden bevraagd (persoonlijke en familiale voorgeschiedenis, dieet en fysieke activiteit), gemeten (o.a. lengte, gewicht, bloeddruk, fitheid, etc.) en 1 nuchter urine- en bloedstaal zal worden afgenomen. Het bloedplasma en urine zullen worden geanalyseerd adhv 1H-NMR spectrometrie. De 1H-NMR spectroscopische analyse zal worden gecombineerd met multivariate statistische analyses van de geïdentificeerde metabolieten, om te bepalen of de metabolietsamenstelling van bloedplasma en urine ons toelaat om obese kinderen en normaalgewicht kinderen van elkaar te onderscheiden. Achteraf zal worden bepaald in welke biochemische pathways de metabolieten met het meeste onderscheidend vermogen een rol spelen. Uiteindelijk zullen we vroege stadium kandidaat biomarkers van obesitas en gecorreleerde metabole aandoeningen - i.e. verstoorde glucosetolerantie, insuline resistentie en het metabool syndroom - kunnen ontdekken.

 

Publicaties:

  • Bervoets L, Massa G. Classification and clinical characterization of metabolically "healthy" obese children and adolescents. J Pediatr Endocrinol Metab. 2016.

 

  • Bervoets L, Mewis A, Massa G. The shape of the plasma glucose curve during an oral glucose tolerance test as an indicator of Beta cell function and insulin sensitivity in end-pubertal obese girls. Horm Metab Res. 2015;47(6):445-51.

 

  • Bervoets L, Louis E, Reekmans G, Mesotten L, Thomeer M, Adriaensens P,  Linsen L. Influence of preanalytical sampling conditions on the 1H NMR metabolic profile of human blood plasma and introduction of the Standard PREanalytical Code used in biobanking. Metabolomics. 2015; 11(5):1197-1207.

 

  • Bervoets L (PhD theses, Advisors: Massa G, Adriaensens P and Noben J. Study of the metabolic health of obese children and adolescents by clinical and metabolomics research. 2015.
     
  • Bervoets L, Massa G, Guedens W, Louis E, Noben JP, Adriaensens P. Metabolic profiling of type 1 diabetes mellitus in children and adolescents: a case-control study. Diabetol Metab Syndr. 2017;9:48.