Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

OB-SNP studie

Laatste wijziging: 14 januari 2022

Genetische polymorfismen gerelateerd aan atypische antipsychotica geïnduceerde gewichtstoename

 

Hoofdonderzoeker: prof. dr. Guy Massa

 

Deze cross-sectionele studie omvat een fysiogenomische analyse van single nucleotide polymorphisms (SNPs) in kandidaat genen die geassocieerd zouden zijn met atypische antipsychotica (AAP) geïnduceerde gewichtstoename, regulering van de eetlust en zwaarlijvigheid.

 

Het doel van deze studie is om geselecteerde SNPs te bepalen en om deze specifieke SNPs te correleren met gewichtstoename bij kinderen en adolescenten die behandeld worden met Abilify® of Risperdal®.

 

Hiervoor zullen honderd patiënten ondervraagd worden over hun persoonlijke en familiale voorgeschiedenis en medicijngebruik. Lengte en gewicht zal gemeten worden om de BMI te kunnen berekenen en deze BMI zal worden vergeleken met een eerdere BMI om de gewichtsverandering tijdens AAP-behandeling te kunnen bepalen. Bloedstalen zullen verzamel worden. Hieruit zullen buffy coats geïsoleerd worden om genomische DNA te verkrijgen. Zestien geselecteerde SNPs zullen gegenotypeerd worden met behulp van Taqman SNP Genotyperingen door gebruik te maken van real-time PCR.De verkregen gegevens zullen statistisch geanalyseerd worden in samenwerking met CENSTAT (UHasselt).

 

Deze studie zal de kennis over de onderliggende drug specifieke mechanismen en de daarmee samenhangende metabole bijwerkingen van Abilify® en Risperdal® vergroten. Ook zal deze informatie leiden tot de mogelijkheid om gewichtstoename te voorspellen als gevolg van behandeling met Abilify® of Risperdal® en tot het beperken van deze gewichtstoename, wat vaak leidt tot overgewicht of obesitas.