Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

RASFX studie

Laatste wijziging: 14 januari 2022

Potentiële prognostische factoren, vroege detectie en lange termijn monitoring van gewrichtsschade in een cohort van 350 reumatoïde artritis of psoriatische artritis patiënten gebruikmakende van hoge-resolutie röntgenstralen, been-, kraakbeen-, en inflammatie-gerelateerde biomarkers en auto-antilichaam screening.


Hoofdonderzoeker: prof. dr. Veerle Somers

 

Deze studie houdt een 3 jaar durende follow-up in van een cohort van 350 patiënten met reumatoïde artritis (RA) of psoriatische artritis (PsA) voor de aanwezigheid en progressie van gewrichtsschaden, waaronder ook slijtage.

Deze studie is strikt observationeel en patiënten zullen prospectief opgevolgd worden gedurende 5 jaar aan de hand van conventionele röntgenstralen en small focus röntgenstralen (SFX).  Wanneer en bloed afgenomen wordt in de context van een klinische diagnose of tijdens follow-up zullen been, kraakbeen, en inflammatoire biomarkers en auto-antilichamen bepaald worden.

 

Deze lange termijn follow-up zal ons toelaten het gebruik van SFX voor de vroege detectie van slijtage in RA en PsA patiënten te valideren.

 

Daarbij zullen wij ook nagaan in hoeverre deze biomarkers gebruikt kunnen worden als surrogaat markers voor het ontwikkelen van slijtage en de progressie van de gewrichtsschade. De analyse zal een stratificatie per behandeling inhouden.

 

Deze studie zal leiden tot het identificeren van auto-antilichamen die gebruikt kunnen worden als prognostische marker voor de progressie van de ziekte en voor de gewrichtsschade.