Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

TFHAmB studie

Laatste wijziging: 14 januari 2022

De rol van adaptieve immuniteit in multiple sclerose – Studie naar folliculaire regulatoire T-cellen uit amandelen en bloed van gezonde personen

 

Hoofdonderzoeker: prof. dr. Niels Hellings, Verantwoordelijk onderzoeker: dr. Tessa Dhaeze

 

Multiple sclerose (MS) is een chronische auto-immuunziekte die gepaard gaat met de aantasting van het centrale zenuwstelsel. Auto-immune aandoeningen, zoals LS, worden gekenmerkt door wijzigingen in de CD4+CD25+FoxP3+ suppressor T-cellen, of regulatoire T-cellen (Tregs). Het erd reeds aangetoond dat de homeostase en functie van regulatoire T-cellen verstoord is bij MS, wat leidde tot de conclusie dat Tregs betrokken zijn bij de pathogenese van MS.

 

Recente studies hebben een nieuwe type regulatoire T-cellen geïdentificeerd, de folliculaire regulatoire T-cellen of TFR. Deze TFR hebben de mogelijkheid om te migreren naar de kiemcentra van secundaire lymfoïde organen, zoals amandelen waar ze mogelijk  de sterkte en het karakter van de resulterende antilichaamreactie kunnen reguleren door het aantal folliculaire T helper cellen (TFH) te limiteren of door rechtstreekse inhibitie van de selectie van de B-cellen of zelfs beide.

 

In dit project zal onderzocht worden of folliculaire regulatoire T-cellen aanwezig zijn in humane amandelen en zal hun aanwezigheid in de amandelen gecorreleerd worden met hun aanwezigheid in het perifeer bloed. Hiervoor zullen de amandelen van volwassenen personen die een tonsillectomie ondergaan worden geanalyseerd, samen met de analyse van een gepaard bloedstaal om de onderlinge verhouding van de populatie van folliculaire regulatoire T-cellen in de amandelen en het perifeer bloed te vergelijken. De informatie die verkregen wordt uit deze studie zal aangeven of toekomstige studies die gedaan worden op perifere folliculaire regulatoire T-cellen van MS-patiënten een weerspiegeling zijn van de processen die plaatsvinden in de amandelen.