Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

ValSci project

Laatste wijziging: 14 januari 2022

Validatie van kandidaat biomarkers in ruggenmergschade patiënten

  

Hoofdonderzoeker: prof. dr. Veerle Somers, Verantwoordelijk onderzoeker: Ilse Palmers

 

In een voorgaande studie werden kandidaat biomarkers geïdentificeerd, dewelke nu verder gevalideerd dienen te worden. Om het biomarkerpotentieel van deze kandidaten te bestuderen is een specificiteitsbepaling essentieel. Hiervoor dienen de kandidaat markers gescreend te worden in gezonde controles alsook in patiënten met een pathologie verschillend van ruggenmergschade. Binnen deze studie zullen geen nieuwe bloedstalen verzameld worden. Er zal gewerkt worden met stalen aanwezig in de UBiLim-collectie.