Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

COPDEX studie

Laatste wijziging: 14 January 2022

Veranderingen in microcirculatie en functionele status tijdens COPD opflakkeringen

 

Hoofdonderzoeker: prof. dr. Martijn Spruit, Verantwoordelijk onderzoeker: dr. Chris Burtin

 

Chronische obstructieve longziekte (COPD) is een progressieve longziekte die gekenmerkt wordt door opflakkeringen van de ziekte, episodes van plotselinge en steeds verergerende symptomen van dyspneu, hoest en/of sputum dat buiten de normale dagelijkse variatie valt, wat aangeeft dat een aanpassing in medicatie aangewezen is. Ernstige opflakkeringen gaan gepaard met verminderde gezondheid status wat leidt tot een ziekenhuisopname.

 

Recente bevindingen suggereren dat patiënten met COPD een verhoogd risico hebben op een hartinfarct en beroerte tijdens deze periodes van acute opflakkeringen. Deze bevindingen kunnen verband houden met de acute endotheliale veranderingen geassocieerd met de verhoogde systemische ontstekingen.  Veranderingen in de microcirculatie kan non-invasief onderzocht worden door de bloedvaten van de ogen te bestuderen aan de hand van fundus beelden.

 

Spierzwakte en fysieke inactiviteit zijn geassocieerd met een slechte functionele status en herhaaldelijke ziekenhuisopnames, onafhankelijk van de pulmonaire beperkingen, waardoor patiënten met frequente opflakkeringen een groter risico lopen om in een vicieuze cirkel terecht te komen. Eenvoudige functionele screeningstesten tijdens de ziekenhuisopname kan toelaten de impact van de ziekenhuisopname op de functioneler status van de patiënt  te bepalen om zo patiënten met een verhoogd risico op herhaaldelijke opflakkeringen te identificeren.

 

De doelen van deze studie zijn:

  • Het effect van acute COPD opflakkeringen op de retinale microcirculatie nagaan (primair doel).
  • Het effect van acute COPD opflakkeringen op de functionele status nagaan (primair doel).
  • De prognostische waarde van het retinale  bloedvat kaliber ter bepaling van het risico op hospitalisatie en mortaliteit gedurende een 2 jaar durende follow-up bepalen.
  • De prognostische waarde van de bepaling van de functionele status tijdens een acute COPD opflakkering om het risico op hospitalisatie en mortaliteit gedurende een 2 jaar durende follow-up bepalen.