Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

DMF-MS studie

Laatste wijziging: 14 January 2022

Immuun regulatie door middel van dimethylfumaraat in patiënten met relapse-remitting multiple sclerosis

 

Hoofdonderzoeker: prof. dr. Veerle Somers, Verantwoordelijk onderzoeker: Gwendoline Montes Diaz

 

Dimethylfumuraat (DMF) is een oraal toegediend derivaat van fumaraat dat immunomodulerende en zenuwbeschermende effecten blijkt te hebben in relapsing remitting multiple sclerosis (RRMS). Een disbalans in het immuunsysteem van MS patiënten leidt tot een pro-inflammatoire status.  Dit is waarschijnlijk deels te wijten aan een veranderende immuun regulatie. Regulatoire T cellen (Treg) zijn minder functioneel actief en er is een vermindering van regulatoire B cellen (Breg) in MS.  Het werkingsmechanisme van DMF is nog niet helemaal duidelijk, maar het kan effecten op T- en B-cellen bevatten en meer specifiek op regulatoire T- en B-cellen.  Het hoofddoel van deze studie is om de effecten van DMF behandelingen op het aantal en op de functionaliteit van T- en B-cellen te  bepalen. Verder zullen veranderingen in klinische uitkomst parameters (EDSS, MSFC, FSMC en relapse ratio) bepaald worden en geassocieerd worden met veranderingen in T- en B-cellen.  Dit zal een cohortstudie zijn met een prospectieve opzet. Er zullen 30 RRMS patiënten deelnemen, die ouder zijn dan 18 jaar en niet langer dan 5 jaar gediagnostiseerd zijn. Ze zullen starten met de eerste-lijn DMF behandeling (BG-12;Tecfidera®).

 

Als eerste eindpunt zullen de effecten van de DMF behandeling op T- en B-cel aantal en functie bepaald worden. Als tweede eindpunt zal het effect van DMF op klinische uitkomst parameters gekoppeld worden aan T- en B-cel veranderingen.

 

Naast de follow-up studie met 30 patiënten zullen er 50 patiënten met multiple sclerose deelnemen,  die allen reeds behandeld werden met DMF als onderdeel van de reguliere patiëntenzorg. Als controle groepen zullen 50 niet behandelde multiple sclerose patiënten deelnemen en 50 patiënten met multiple slcerose dewelke een andere immunomodulerende therapie hebben dan DMF. In deze cross-sectionele studie zullen de functies van T- en B-cellen onderzocht worden.

 

Voor de follow-up studie vinden er 3 extra polikliniek bezoeken plaats voor medische onderzoek en bloedafname. Geen risico wordt verwacht voor de patiënt. Deze studie zal waardevol bewijs opleveren over het effect van DMF op het immuunsysteem in MS waardoor onderliggende mechanismes die aan de basis liggen van het voordelige effect van de therapie, dewelke gedemonstreerd zijn in fase III trails, onthuld worden.