Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Hematologische collectie

Laatste wijziging: 14 January 2022

Systematische collectie van restmateriaal van hematologische casussen, gestart in 2008

 

Hoofdonderzoeker: prof. dr. JL. Rummens

 

De Hematologische collectie is een systemische collectie die bestaat uit restmateriaal van periferaal bloed en beenmergstalen die verzameld zijn voor klinische analysis voor een patiënt die symptomen van een hematologische aandoening vertoont. Restmateriaal van follow-up stalen van patiënten die lijden aan een premalignante vorm van multipel myeloom of acute myeloïde leukemie, worden bewaard. Dit biologisch materiaal is gelinked aan relevante klinische data en houdt voor het grootste deel van de patiënten een lange follow-up periode in met daarin de belangrijkste momenten van de ziekte verloop.

 

Deze collectie is daarom een zeer waardevolle en uitstekende bron voor onderzoek naar vroege diagnostische; voorspellende of prognostische biomarkers van deze ziektes. Onderzoek op deze stalen kan leiden tot een beter begrip van het onderliggende mechanisme en kan uiteindelijk leiden tot een preventie of effectievere behandeling van de ziekte.