Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

LCNMR studie

Laatste wijziging: 14 January 2022

Zoektocht naar biomerkers voor de detectie van longkanker door middel van een NMR spectroscopische analyse van bloedplasma

 

Hoofdonderzoeker: prof. dr. Michiel Thomeer.


Longkanker is wereldwijd één van de meest voorkomende kankers en bovendien de meest dodelijke kanker. Het ontbreken van vroegtijdige symptomen leidt er toe dat de diagnose vaak pas in een vergevorderd stadium wordt gesteld. Om de overlevingskansen van longkankerpatiënten te verbeteren, zijn er dringend kostenefficiënte methoden nodig die het mogelijk maken om longkanker in een vroeg stadium te detecteren.

 

Verscheidene studies hebben het potentieel van nucleaire magnetische resonantie (NMR) spectroscopie om kanker te detecteren al aangetoond. Dit is een techniek die toelaat om complexe mengsels van metabolieten, zoals in plasma of serum, in enkele minuten te identificeren en te kwantificeren. In een recente studie van onze onderzoeksgroep werd aangetoond dat longkankerpatiënten  (n=79) en controles (n=78) op basis van een NMR spectroscopische analyse van bloedplasma onderscheiden kunnen worden met sensitiviteit van 94% en een specificiteit van 96% (ongepubliceerde resultaten).

 

De resultaten van deze piloot studie dienen echter nog gevalideerd te worden in een nieuw en groter patiënten cohort. Daarom worden in deze studie bloedstalen verzameld van 250 longkankerpatiënten en 250 controles. Na het valideren van de resultaten in een onafhankelijke studiepopulatie kan het vaststellen van metabole veranderingen, specifiek gerelateerd aan de ontwikkeling van longkanker, uitgroeien tot een belangrijke tool om longkanker vroegtijdig op te sporen. Een vroegtijdige opsporing van longkanker draagt bij aan een verhoogde levensverwachting en verminderde destructieve gevolgen voor de patiënt.

 

Publicaties:

  • Louis E, Adriaensens P, Guedens W, Bigirumurame T, Baeten K, Vanhove K, Vandeurzen K, Darquennes K, Vansteenkiste J, Dooms C, Shkedy Z, Mesotten L, Thomeer M. Detection of Lung Cancer through Metabolic Changes Measured in Blood Plasma. J Thorac Oncol. 2016;11(4):516-23.