Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

NiNbI studie

Laatste wijziging: 14 January 2022

Non-invasieve diagnose voor luidruchtig ademende zuigelingen en peuters

 

Hoofdonderzoeker: prof. dr. Marc Raes, Verantwoordelijk onderzoeker: Gitte Slingers

 

Bijna de helft van alle kinderen heeft voor de leeftijd van 2 jaar minsten 1 periode waarin ze luidruchtig ademen en bijna ┬╝ van deze kinderen heeft vaker last van een luidruchtige ademhaling. Op dit moment is er geen objectieve techniek beschikbaar om een onderscheid te maken tussen verschillende vormen van luidruchtige ademhaling. Ook de rapportering van symptomen door de ouders is niet objectief en vaak gebruiken zij het woord piepen om ook andere ademhalingsgeluiden te beschrijven. Bijgevolg wordt vaak de verkeerde diagnose gesteld en dus ook de verkeerde behandeling voorgeschreven.

 

Reutelen wordt veroorzaakt door overproductie van mucus in de onderste luchtwegen en kan behandeld worden door anticholinergica. Het kind ondervindt echter weinig ongemak en deze vorm van luidruchtige ademhaling is van voorbijgaande aard. Piepen daarentegen wordt veroorzaakt door een obstructie in de onderste luchtwegen en moet tijdig behandeld worden met corticosteroïden of bronchodilatoren aangezien het kan evolueren in astma wanneer het kind ouder wordt.

 

Het doel van deze studie is om de diagnose van luidruchtig ademende zuigelingen en jonge kinderen te verbeteren. Dit willen we bereiken door op basis van niet-invasieve biomerkers in de uitgeademde lucht en in het nasaal slijm een onderscheid te maken tussen piepende en reutelende ademhaling. Een betere en objectieve diagnose zal leiden tot meer kosteneffectieve en gepersonaliseerde behandelingen. Hierdoor zal het foutief gebruik van medicatie afnemen en bovendien zal de levenskwaliteit van zuigelingen en jonge kinderen met een luidruchtige ademhaling toenemen.