Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

THERMS project

Laatste wijziging: 14 January 2022

Studie naar de rol van het humorale immuunrespons in multiple sclerose en het effect van immunomodulerende therapie

 

Hoofdonderzoeker: prof. dr. Veerle Somers

 

Het doel van dit project is meer inzicht te verkrijgen in de rol van de humorale immuunrespons in multiple sclerose (MS) en het effect van immunomodulerende therapie op deze immuunrespons. In deze studie worden de biologische eigenschappen van een panel nieuw kandidaat autoantigenen en de relevantie van deze kandidaat autoantigenen in het ziekteproces van MS bestudeerd. Verder wordt het effect van immunomodulerende therapie op verschillende B-cel eigenschappen onderzocht. Een belangrijke focus zal gelegd worden op de behandeling fingolimod. Om de effecten van fingolimod verder te onderzoeken, worden in vitro experimenten opgezet met zowel B-cellen als T-cellen. Hiervoor zal bloed gevraagd worden van gezonde donoren en in vitro fingolimod toegevoegd worden. Het is belangrijk om de T-cellen te betrekken in dit onderzoek omdat B-cellen en T-cellen elkaar sterk beïnvloeden tijdens de normale immuunrespons, maar ook bij een autoimmuunziekte zoals MS. Om ex vivo de effecten van fingolimod op zowel B-cellen en T-cellen te onderzoeken, zal gevraagd worden aan patiënten met fingolimod behandeling en patiënten zonder behandeling eenmalig extra bloed te geven. Uit deze bloedstalen zullen de B-cellen en T-cellen geïsoleerd worden en in cultuur gebracht worden om zo naar cytokineproductie en regulerende eigenschappen van de cellen te kijken. Als controle zal eveneens bloed geanalyseerd worden van gezonde donoren. Als laatste zal eveneens genomisch DNA geisoleerd worden uit de cellen van MS patienten om nadien een Kappa excision circle analyse (KREC) uit te voeren.  

 

Publicaties:

  • Claes N, Fraussen J, Vanheusden M, Hellings N, Stinissen P, Van Wijmeersch B, Hupperts R, Somers V. Age-Associated B Cells with Proinflammatory Characteristics Are Expanded in a Proportion of Multiple Sclerosis Patients. J Immunol. 2016;197(12):4576-4583.

 

  • Claes N, Dhaeze T, Fraussen J, Broux B, Van Wijmeersch B, Stinissen P, Hupperts R, Hellings N, Somers V.  Compositional changes of B and T cell subtypes during fingolimod treatment in multiple sclerosis patients: a 12-month follow-up study. PLoS One. 2014;9(10):e111115.