Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Treg project

Laatste wijziging: 14 January 2022

De rol van regulatoire T-cellen in B-cel autoreactiviteit in multiple sclerose

 

Hoofdonderzoeker: prof. dr. Niels Hellings, Verantwoordelijk onderzoeker: dr. Tessa Dhaeze

 

Project 1

Multiple sclerose (MS) is een chronische auto-immuunziekte van het centrale zenuwstelsel. MS wordt gekenmerkt door autoreactieve myeline-specifieke T-cellen en auto-antilichamen. Daarnaast wordt MS ook gekenmerkt door verminderde functie van de regulatoire T-cellen (Tregs). Aangezien er een verhoogde aanwezigheid is van auto-antilichamen bij MS zou de functie van Tregs in het reguleren van auto-reactieve antilichamen een belangrijk aspect kunnen zijn in de pathogenese. Recente studies hebben een nieuwe type Treg geïdentificeerd die CXCR5, een chemokine receptor, tot expressie brengen. Dit geeft deze Tregs de mogelijkheid om te migreren naar de kiemcentra waar ze mogelijk de resulterende antilichaamreactie reguleren. Bovendien werd CXCR5 geïdentificeerd als een gen met sterkte associatie met MS in een recente GWAS studie. Het ligand van CXCR5, CXCL13 is verder al aangetoond in het hersenvocht van RR-MS-patiënten en in ectopische lymfoïde folliculaire structuren in de meninges van patiënten met SP-MS.

 

Dit project zal de rol van Tregs in de pathogenese van MS verder onderzoeken en meer specifiek focussen op de correlatie met de verhoogde auto-antilichamen. Om de hypothese te testen dat een Treg-deficiëntie gelinkt kan zijn met B- celautoreactivieit zal de Treg-functie en B-cel autoreactivieit worden gecorreleerd door:  het meten van IgG niveaus tegen vaakvoorkomende autoantigenen en het gebruik van co-culturen. Hiervoor zal humaan bloed van personen met MS en zonder MS worden geanalyseerd, enerzijds door plasmaafname voor de analyse van auto-antilichamen en anderzijds door celisolatie voor de fenotypering van verschillende types T cellen en de analyse van B-celmaturatie. Daarnaast zal het genetisch effect van een SNP in CXCR5 op de functie van de verschillende Tregs worden onderzocht. Het liquor zal gebruikt worden voor de fenotypering van de aanwezige cellen voor het analyseren van de migratie van Tregs en de auto-antilichamen.

 

Project 2

Multiple sclerose (MS) is een chronische auto-immuunziekte van het centrale zenuwstelsel. MS wordt gekenmerkt door autoreactieve myeline-specifieke T-cellen en auto-antilichamen. Daarnaast wordt MS ook gekenmerkt door verminderde functie van de regulatoire T-cellen (Tregs). Aangezien er een verhoogde aanwezigheid is van auto-antilichamen bij MS zou de functie van Tregs in het reguleren van auto-reactieve antilichamen een belangrijk aspect kunnen zijn in de pathogenese. Recente studies hebben een nieuwe type regulatoire T-cellen geïdentificeerd die CXCR5, een chemokine receptor, tot expressie brengen. De opregulatie van deze receptor geeft deze Tregs de mogelijkheid om te migreren naar de kiemcentra waar ze mogelijk de sterkte en het karakter van de resulterende antilichaamreactie kunnen reguleren door het aantal folliculaire T helper cellen (TFH) te limiteren of door rechtstreekse inhibitie van de selectie van de B-cellen of zelfs beide. 

 

Voor het onderzoek naar deze regulatoire T cellen in MS zal er een vaccinatiestudie (Influenza en Hepatitis B) worden geïncludeerd. Het doel van deze studie is het effect van een vaccin te onderzoeken op de frequentie folliculaire regulatoire T cellen en antilichamen in het perifeer bloed van gezonde personen. Een vaccin zal leiden tot een immunologische reactie waarbij er antilichamen tegen het vaccin geproduceerd worden. Dit zou een invloed kunnen hebben op de folliculaire regulatoire T cellen, die zich voornamelijk in de secundaire lymfoïde organen bevinden waar de selectie van antilichaam producerende cellen gebeurd. Het onderliggend doel is daarom om te onderzoeken of een immunologisch reactie die ter hoogte van de secundaire lymfoïde organen plaats vindt kan worden gemeten in het perifeer bloed. Op die manier zou het perifeer bloed kunnen beschouwd worden als een weerspiegeling van de secundaire lymfoïde organen. Dit zou een indicatie kunnen zijn voor het gebruik van perifeer bloed van MS-patiënten om de functie en frequentie van deze folliculaire regulatoire T cellen te bestuderen.

 

Publicaties:

  • Dhaeze T, Peelen E, Hombrouck A, Peeters L, Van Wijmeersch B, Lemkens N, Lemkens P, Somers V, Lucas S, Broux B, Stinissen P, Hellings N. Circulating Follicular Regulatory T Cells Are Defective in Multiple Sclerosis. J Immunol. 2015;195(3):832-40.