Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

WALK studie

Laatste wijziging: 14 January 2022

Het effect van een wandelprogramma op spierkracht, evenwicht, lichaamssamenstelling, botmetabolisme en levenskwaliteit bij postmenopauzale vrouwen met verminderde botdensiteit

 

Hoofdonderzoeker: dr. Monique Van Erum

 

Verminderde botdensiteit is een veel voorkomend probleem bij de verouderende bevolking. Tot op heden is er relatief weinig aandacht voor een niet medicamenteuze behandeling van osteoporose/osteopenie.

 

In deze studie wordt nagegaan in welke mate een wandelprogramma, al dan niet uitgevoerd met een gewichtsvest, effect heeft op botmetabolisme, spierkracht, evenwicht, lichaamssamenstelling en levenskwaliteit.

Deze studie zou kunnen bijdragen in de preventie/behandeling van osteoporose en de hieraan verbonden gevolgen.