Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Over UBiLim

Laatste wijziging: 25 mei 2022

UBiLim is een samenwerking tussen de Universiteit Hasselt, het Ziekenhuis Oost-Limburg  en het Jessa Ziekenhuis en is opgericht ter ondersteuning van het biomedisch en translationeel onderzoek dat door de drie partners wordt uitgevoerd. UBiLim stelt echter zijn faciliteiten ook beschikbaar voor onderzoekers van andere ziekenhuizen of onderzoeksinstellingen. 

Het coördinend hoofddepot van UBiLim bevindt zich in het Jessa Ziekenhuis. Daarnaast zijn er ook biobankdepots in de partnerinstellingen Universiteit Hasselt en Ziekenhuis Oost-Limburg.

Responsive Image

Het doel van UBiLim is om hoogkwalitatief lichaamsmateriaal en de daaraan gekoppelde gegevens te verzamelen, te verwerken, te bewaren, en ter beschikking te stellen voor een zo breed mogelijke groep van klinisch relevante onderzoeken.

 

Om betrouwbare resultaten te verkrijgen bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, dient het startmateriaal, nl. het menselijke lichaamsmateriaal, goed gedocumenteerd en kwaliteitsvol te zijn. De kwaliteit van het opgeslagen lichaamsmateriaal wordt grotendeels bepaald door de condities waaraan dit materiaal werd blootgesteld tussen het moment van afname en het moment van opslag (temperatuur, verwerkingstijd, centrifugatie snelheid, bewaar media, etc). In UBiLim worden deze preanalytische factoren voor elk staal gedocumenteerd. Hierdoor kan gegarandeerd worden dat stalen bewaard in een biobank goed gedocumenteerd en kwaliteitsvol zijn. Bovendien kan de beschikbaarheid van materiaal in een biobank de duur van een onderzoek drastisch verkorten. Biobankgebaseerde studies kunnen dus sneller een waardevolle bijdrage aan de gezondheidszorg leveren.

Responsive Image

Om hoogkwalitatief lichaamsmateriaal te bekomen, past UBiLim ook de hoogste standaarden met betrekking tot het biobanken toe. Alle activiteiten van UBiLim die op de verschillende locaties worden uitgevoerd, gebeuren volgens het Koninklijk Besluit omtrent biobanken van 9/1/2018, de wet van 19/12/2008 en volgende en worden afgestemd op de (inter)nationale richtlijnen inzake biobanken en onderzoek, waaronder deze op Belgisch (BBMRI.be) en Europees (ISBER, ESFRI, ECRIN,...) niveau.

Het beheer van stalen en gekoppelde data (traceerbaarheid van de stalen; toestemmingsverklaring van de donor; uitleveringen die hebben plaatsgevonden; vries-dooi cycli, etc.)  gebeurt in een Biobank Information Management System (Labvantage Biobanking). Mede dankzij dit systeem kan UBiLim de hoogste kwaliteit van dienstverlening aanbieden.

 

UBiLim ondersteunt zowel de onderzoekers van zijn partner instellingen, als onderzoekers van andere academische of industriële partners. De onderzoeksdomeinen waarbij UBiLim daardoor betrokken is, zijn zeer uitgebreid en een overzicht hiervan, kan teruggevonden worden in onderstaande figuur.
 

Een overzicht van de huidige collecties, studies en projecten binnen UBiLim vind je hier terug.

In de figuur rechts zie je een overzicht van de onderzoeksgebieden waartoe de studies en collecties binnen UBiLim behoren.

Als je voor een onderzoeksdoel op zoek bent naar bepaalde stalen van een bepaalde patiëntengroep of van gezonde vrijwilligers, mag je altijd contact opnemen met UBiLim.

Responsive Image